MONOPOL & MONOPSON

MONOPOL

Monopol tek satıcı demektir. Monopol piyasası tek bir firmanın veya aralarında anlaşarak tek satıcı gibi davranan bir firmalar grubunun egemenliği altında bulunabilir. Piyasa tek bir firmanın egemenliği altında ise buna “Monopolio Unitario” denir.

Monopol Türkçede “Tekel İnhisar” karşılığı olarak kullanılmaktadır.

Tek satıcı ile tek alıcının karşı karşıya geldikleri bir piyasa durumuna iki yanlı monopol denir. İki firmalı veya iki satıcılı piyasaya da “Düopol veya Duopol” denilmekte dir.

MONOPSON

Monopson tek alıcı demektir. Tek alıcı karşısında çok sayıda satıcının bulunduğu piyasalarda monopsoncunun durumu kuvvetli sayılır. Fiat tespitini ve alabileceği miktarı monopsoncu rahatça belirliyebilir. Monop soncu alacağı miktarı önceden kararlaştırmışsa, fiyat piyasaya göre belirlenecektir.

Monopsoncu (Eğer bir kamu kuruluşu değilse) çoğu kez tekrar satmak üzere alan bir firmadır. Faaliyeti kâr amacına yöneliktir. Bir bölgenin yetiştirdiği sebze ve meyveyi işleyen tek konserve fabrikası buna örnek gösterilebilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*