MESLEKİ SIR NEDİR?

Her türlü meslek ve işletmecilik hayatında çalışan kimselerin bildiği ve gizli tutmaya zorunlu olduğu bilgilere “Sır” denilir.

Meslek sırrı ise, meslek veya sanatın yürütülmesi dolayısiyle elde edilen sırlardır. Böylece öğrenilen ve açıklanmasında zarar doğuracak bir sırrın meydana vurulması bir suçtur. Fakat sırrın kanuni bir sebebe dayanılarak açıklanması (Örneğin başkasının hayat ve sağlığını korumak amaciyle sır vermek gibi) cezayı gerektirmez.

Mesleki sır meselesi; özellikle işletmecilik alanında, bankacılık, muhasiplik, doktorluk ve avukatlık gibi meslek ve branşlarda çok önemli bir konudur.

Meslek sahiplerinin ve bu mesleklerde çalışan tüm elemanların mesleki sır bakımından tam bir olgunluk göstermeleri, her ne koşul içinde olurlarsa olsunlar kesin olarak mesleklerine ait konuları açığa vermemeleri ve işleri hakkında hiçbirşey söylememeleri şarttır.

Hele tamamen bir güven kuruluşu olan bankalarda çalışan elemanların; Banka işle

rini veya bir kimsenin bankadaki hesabını, alacağını vereceğini ifşa etmemesi ve bir sır olarak kendinde saklaması gereklidir ve şart tır.

MESULİYET NEDİR?

Kasıt, ihmal ye dikkatsizlik yüzünden ya da kanunun belirlediği durumlardan doğan bir riskin veya vukuuna sebebiyet verilen zararın tazmin borcuna “mesuliyet sorumluluk” denildiği gibi,

Uyulması gerekli olan kurallara aykırı hareket etmenin hesabını vermek hali olarak da tanımlanabilir.

META NEDİR?

Satılacak mal, eşya demektir. Çoğulu emtia {Ticari mallar) dır.

Sahibine kira, faiz ve kâr sağlıyan ve daha çok kâr etme amaciyle elde bulundurulan mal’a “meta” denilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*