MESAJERİ NEDİR?

MESAJERİ

Kalkınma plânları ve yıllık programların hedeflerine uygun olarak banka plâsmanları üstünde düzenleme tedbirlerini yani genel kredi hacmi içinde çeşitli kredi cinslerinin sektörler ve konular itibariyle dağıtım biçimini ayarlar.

Özel sektöre bağlı kuruluşlarca satışa çıkarılacak tahvillerin miktar, faiz ve satış şartlarının tespiti ile ilgili kararlar alabilir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının teşkilâtı şu şekilde düzenlenmiştir

1. Hissedarlar Genel Kurulu,

2. Banka Meclisi,

3. Başkanlık (Guvernörlük),

4. Denetleme Kurulu,

5. Yönetim Komitesi,

6. Merkez ve Şubeler İskonto Komiteleri ve

7. Şubeler’den ibarettir.

Bankanın banknot ihraç etme yetkisi vardır. Tedavülde bulunan banknotları gerekli gördüğü zaman yeni emisyonlarla değiştirebilir.

Banka, Banka Meclisince zaman zaman tespit edilecek kendi işlemlerinde uygulayacağı reeskont, iskonto ve faiz hadlerini ve açık piyasa siyasetinin şartlarını ilân eder. Bu şartlar ülkenin her yerinde aynıdır.

Bankaların taahhütlerine karşı bulunduracakları genel disponibilitenin asgari oranı bu bankaca tespit olunur.

Merkez Bankası aynı azmanda hükümetin mali ve iktisadi danışma organıdır. Devletin uluslararası mali ve iktisadi ilişkilerini, ithalât, ihracat, kambiyo ve döviz işlemlerini düzenler.

T. Cumhuriyet Merkez Bankası sikke ve külçe halinde altın alıp satabileceği gibi altın ithal ve ihraç edebilir. Ayrıca altın karşılığında avans alıp verebilir. Banka meclisince tespit edilecek bankacılık işlemleri yapabilir.

Merkez Bankasının 1976 yılı sonu itibariyle 18 şubesi, 4234 personeli, 25 milyon sermayesi, 2 milyar 299 milyon 261 bin lira ihtiyatları bulunmaktadır. Tasarruf mevduatı yoktur. Hâzinenin veznedarlığını da yaptığından aynı yıl sonunda 133 milyar 249 milyon 141 bin liralık resmi ve bankalar mevduatı görülmektedir.

Merkez Bankası 126 milyar 274 milyon 612 bin liralık plâsman yapmış, yıl sonunda

2 milyar 913 milyon 914 bin lira net kâr elde etmiştir.

MESAJERİ

Yolcuların ve eşyanın taşınması ile uğraşan servis veya şirket yani nakliye şirketlerine ve bunların bulunduğu binalara “Me sajeri” denildiği gibi Tren veya Vapurla yapılan seri nakliyata ve Trenle gönderilen eşyaya da bu ad verilmektedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*