Merkez Bankaları

Genel olarak Merkez Bankaları veya bu görevi yapmakta olan bankaların reeskonta kabul edebilecekleri ticari senetlere “ban kabl” senetler ya da “reeskontabl” senetler denilir.

Bankabul senetler, vesikalı ve vesikasız ticari senetler olabileceği gibi, reeskonta kabul edilebilecek değerler; esham ve tahvilat, Hazine kefaletini taşıyan tahviller ve varantlar da olabilir.

Merkez Bankalarınca reeskonta alınacak senetlerin, esham tahvilatın ve emtia senetlerinin bazı nitelikleri kapsaması gerekmektedir. Örneğin bir ticari senedin;

Üç muteber imzayı taşıması,

Gerçek ticari alış verişe dayalı olması,

Vadelerinin İstenilen şartlara uygun bulunması gibi.

Bankabl senetler ve benzerlerinin reeskonta kabul şartlarında Merkez Bankası değişiklik yapabileceğinden üzerlerinde fazlaca durulmamıştır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 73 = 78