MENŞE ŞAHADETNAMESİ

Herhangi bir malın, belirli bir yer veya memlekette üretildiğini gösteren ve o malı üreten tarafından düzenlenerek genellikle Ticaret Odaları veya her ülkenin yasalarına göre yetkili kılınmış mercilerce onaylanan bir belgedir.

İthalât ve ihracat ticareti belgeleri arasında yer alan menşe şahadetnamesinde;

Malın gideceği memleket,

Ticaret ve ödeme anlaşmasının tarihi,

Gönderen, gönderilen, malın cinsi ve evsafı,

Anbalaj şekli, koli adedi, kolinin marka ve numarası,

Kolilerin net, brüt ağırlığı, ünite fiatı,

Malm, fob ve cif değerleri,

Gönderme aracının adı ve hareket tarihi,

Malm yüklendiği liman,

Tasdik şerhi, gibi bilgiler bulunur.

Bir kısım ülkelerle yapılan ticaret ve ödeme anlaşmalarında bu ülkelerden yapılacak ithalatta menşe şahadetnamesinin aranması zorunlu kılınmıştır. Bu ülkeler Avusturya, Mısır Arap Cumhuriyeti, Bulgaristan, Çekoslovakya, Fransa, Irak, Libya, Macaristan, Polonya, Romanya, Tunus, Ürdün, Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Almanya, Suriye ve Arap Cumhuriyetidir.

Gümrük tarifeleri ve ticaret genel anlaşması (Gatt) na girmiş bulunan ülkelere ait malların ithalinde indirimli gümrük resmi uygulanabilmesi için menşe şahadetnamelerinin gümrük idarelerine ibrazı gereklidir. Demek oluyor ki,

Bazı ülkeler anlaşma yaptıkları ülkelerden ithal edilecek mallardan daha az vergi alırlar. Böyle hallerde anlaşma yapılmamış ülkelerde üretilen malların, anlaşmalı ülkeler yoluyla yurda sokulmasını, dolayısiyle gümrük vergisi kaçakçılığını önlemek için ithalâtçılardan menşe şahadetnamesi istenmektedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*