Menkul ve Gayrimenkul

MAL

Bir kimsenin veya kuruluşun mülkiyeti altında bulunan taşınır, taşınmaz şey, mülk, varlık ve servet anlamında kullanılır. Kısaca belirtmek gerekirse mal; insan ihtiyacını karşılıyabilen ve bu amaç için kullanılan şey veya maddelerdir.

Mala, meta veya emtia denir ise de bu ancak alım satım konusu olduğu zaman verilen isimdir. O halde;

Ticarette alınıp satılan, doğal yapıda, işlenmiş veya sanayi mamulleri olan her türlü maddeye “Mal” denir.

Hukuki bakımdan mal; mülkiyet konusu olabilen bütün maddi eşya ile bir memlekete girebilen bütün haklara hukuken mal denmektedir. Arsa, arazi, ev, menkul eşya, irtifak hakları, alacaklar, ticaret sermayesi ve kredisi, keşif ve patent üzerindeki haklar, telif ve tercüme hakları gibi.

A Mallar; taşınır (Menkul) ve Taşınmaz (Gayrimenkul) olmak üzere ikiye ayrılır

a) Taşınır mal, değer ve niteliği bozulup değişmeksizin bir yerden diğer bir yere taşınabilen mallardır. Mobilya, banknot ve kıymetli evrak gibi. Yalnız aslında taşınır olan gemiler icra noktasından taşınmaz mal sayılır.

b) Taşınmaz mal; Tarla, arsa, arazi, ev, apartman, çeşitli tesis ve fabrika gibi yerini değiştiremiyen şeylere denir.

B Malları; maddi ve maddi olmayan diye de ikiye ayırabiliriz

MAL HESABI

a) Taşınır veya taşınmaz olsun aynî bîr hak konusu olan şeylere “maddi mallar” denir. Evler, apartmanlar, mobilya, kıymetli senetler, mücevherat gibi.

b) Maddi olmayan (Gayrimaddi) mallar Fikri faaliyet ve yaratıcılığın meydana getirdiği mallardır. Telif ve tercüme, keşif ve patent hakları gibi.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*