Menkul kıymetlerin borsa kotuna alınma koşulları nelerdir?

BİST iç yönetmeliğinde ortaklık haklarını ve borçluluğu temsil eden menkul kıymetler için belirtilmektedir.
A) Ortaklık haklarını temsil eden menkul kıymetler için :
1) Başvuru tertibin tamamı için yapılmış olması
2) Menkul kıymeti borsa kotuna alınacak ortaklığın;
a) Ortak sayısının 100’den fazla ve ödenmiş sermayesinin en az yüzde 15’inin halka arzedilmiş olması,
b)Kuruluşundan itibaren en az üç yıl geçmiş olması, sermayesinin en az yüzde 25’inin 100’den fazla kişi elinde bulunduğunun belirlenmesi halinde 2 yıl geçmiş olması.
c) Finansman yapısının faaliyetlerini sağlıklı bir biçimde yürütebilecek düzeyde olduğunun Borsa yönetimince belirlenmiş ve kabul edilmiş olması,
d) Başvuru tarihinden önceki iki yıl ardarda kar etmiş olması,
e) Ödenmiş sermaye veya çıkarılmış sermayenin en az 500.milyon TL olması,
f) Menkul kıymetin piyasadaki mevcut ve muhtemel tedavül hacmi bakımından Borsa Yönetimince önceden belirlenecek kriterlere uygun olması gerekiyor.
B) Borçluluğu temsil eden menkul kıymetler için;
1)Başvurunun, tertibin tamamı için yapılmış olması,
2) Başvurusu yapılan ihracın nominal tutarının en az 500 milyon lira olması,
3) Menkul kıymeti borsa kotuna alınacak kuruluşun;
a) Kuruluşundan itibaren en az üç yıl geçmiş olması; sermayesinin en az yüzde 25’inin 100’den fazla kişi elinde bulunduğunun belirlenmesi halinde 2 yıl geçmiş olması,
b) Finansman yapısının faaliyetini sağlıklı bir biçimde
yürütülebilmesine imkan verecek düzeyde olduğunun borsa yönetimince tespit ettirilip kabul edilmiş olması,
c) Başvuru tarihinden önceki iki yıl ardarda kar etmiş olması,
d) Ödenmiş sermaye ve ihtiyatları toplamının en az 500 milyon TL olması,

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


13 − = 12