MENKUL KIYMET NEDİR?

Soru 128 : Menkul Kıymet (değer) ne demektir?
Konumuz menkul kıymetler olduğuna göre bu kavramın tanımını da yapmamız gerekiyor. Bir tanıma göre menkul kıymet, ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden hisse senetleri, tahviller ve hazine bonoları gibi evraktır. Mevzuata göre bunlar dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren her türlü evrakın halka arz ve bu yolla satışı da menkul kıymet hükümlerine tabidir. Bir başka tanıma göre menkul kıymet, kamu tüzel kişileri ya da anonim şirketler tarafından alacaklılık veya ortaklık haklarını temsil etmek üzere nakit karşılığında, belli şekil şartlarını haiz, standart meblağ ve standart tipte, çok sayıda ve orta, uzun veya sonsuz vadeli olarak seri halinde ihraç edilen devamlılık özelliğini taşıyan, dönemsel getirisi olan ve piyasada dolaşımı olan kıymetli evrak niteliğideki belgeler dir.
Soru 129 : Sermaye Piyasasındaki menkul kıymet ve kıymetli evrak nelerdir?
Menkul kıymetler i şöyle sıralayabiliriz;
1.Hisse Senetleri
2.Devlet Tahvilleri
3.Hisse senediyle değiştirilebilir tahviller
4.Kara istirakli tahviller .
5.İpotek borç ve irat senetleri
6.Banka bonoları, banka garantili bonolar ve finansman bonoları
7.Geçici ilmühaberler
8.İntifa senetleri
9.Kar zarar ortaklığı belgeleri (KOB)
10.Katılma intifa senetleri (KİS)
11.Yatırım fonu katılma belgeleri
12.Devlet tahvilleri
13.Hazine bonoları
14.Gelir ortaklığı senetleri
15.Varlığa dayalı menkul kıymet
16.Bugün artık tedavülden kalkan tasarruf bonoları

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*