MATRAH

Mali terim olarak; Bir verginin tutarını belirtmek için esas alınan değer’dir ya da, vergi borcunun hesaplanmasında esas alınan unsur (Değer ve miktar) olarak tanımlanabilir.

Bir vergiyi bulmak için, verginin konusunu tesbit etmek ve ölçmek gerekir. Bu konu örneğin, ithalât, satın alma, bina, arazi ya dabir gelir veya kazanç olabilir. Vergi borcunun tesbiti için de matraha başvurmak gerekir. Matrah, ya hacım, ağırlık, parça, uzunluk gibi fiziksel miktarlara göre hesaplanabilir (Sipesifik usul) veya para ile ölçülen ekonomik değer ve fiyatlara göre bulunabilir (Ad valorem usul).

Sipesifik vergilerde vergi borcu çeşitli ölçüler üzerinden hesaplanabilir Örneğin, elektrik tüketimi için kilowat/saat üzerinden, havagazı tüketimi için de metreküp üzerinden hesaplanır.

Verginin matrahı bir iktisadi değerle ifade ediliyorsa “Ad valorem usul” den söz edilir. Verginin konusuna göre ölçülür. Örneğin, gelir ve servet vergilerinde konu, sahip olunan gelir ve servet, matrah ise bunların nakdi değeridir.

Aylıklardan kesilen gelir vergisi matrahı, emekli aidatları, düşüldükten sonra kalan miktardır.

Ülkemizde gelir vergisinin matrahı yıllık safi ve gerçek gelir, kurumlar vergisinin matrahı yıllık safi kâr, veraset ve intikal vergisinin matrahı mirasçıların ayrı ayrı elde ettikleri miras tutarlarıdır. Gider ve gümrük vergilerinde ise matrah konuya göre bazan değer, bazan da çeşitli şekilde ölçülebilen miktar olmaktadır.

MEBLAĞ

Para miktarı, para tutarı anlamındadır. Çoğulu “Mebaliğ” dir. Paralar, akçeler ve miktarları demektir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*