MASRAF (GİDER)

Her işletme, işinin gereği üretimde bulunmak, yaşantısını ve faaliyetini sürdürebilmek için birçok harcama ve masraflar yapmak zorundadır. Her işte ve her alanda olduğu gibi iktisadi çalışmalarından bir sonuç almayı, üretim elde etmeyi amaç edinmiş işletmelerin özelliklerine göre bir takım harcama ve masraflar olacaktır.

Harcama; masraf ve her çeşit zararlar, maddi ve manevi fedakârlıkların topyekûn bir ifadesidir.

Masraf deyince de; iktisadi bir amaca bağlı bir defalık veya devamlı şekilde yapılan ve bir para toplamı üzerinden saptanan iş, madde, malzeme ve her türlü ihtiyaçlar için yapılan harcamalar anlaşılır.

Harcama; masrafları da içine alan bir kavramdır. Örneğin Bir işletme 150 ton buğday alacak büyük bir depo kiralamış ve 200 bin lira harcamış, fakat bir yıldaki, tedariki 25 tonu geçmemiş olsa, harcamanın bir kısmı 25 tona düşen gerçek masrafı göstermiş, diğer bir kısmı boşuna harcanmış olacaktır.

Pratik hayatta şimdilik masraflar ile harcama arasında bir ayırım yapılmamakta, çoğunlukla masraf ve zarar kelimeleri harcama anlamına kullanılmaktadır. Oysa işletmenin bünyesini iyice anlamak ve tanımak için harcama ile masrafı birbirinden ayırmak gerekir.

Harcamanın büyük ve önemli bir kısmı genel olarak masraflardır. Bu bakımdan masraflar, genel İşletme ekonomisinde çok önemli bir yer alır. İşletme faaliyeti ile masrafların sürekli bir ilgisi vardır. Çünki masraflar, daimi surette yapılan fedakârlıklardır. Bu bakımdan masrafların saptanması ve izlenmesi sorunu da önemlidir.

Masraflar maliyet ve satış fiyatları arasındaki fark üzerine esaslı etkiler yapar. Bu da işletmenin verimine tesir eder. Bu nedenle, masrafları en ince ayrıntılarına kadar hesap etmek ve mümkün olduğu ölçüde az masrafla en iyi sonuçlar almağa çalışmak gerekir.

Masraflar, her işletmenin bünyesine ve özelliğine göre çeşitlendirilir.

MATLUP

Muhasebe dilinde bir hesabın alacağına denir. Karşıtı borç (zimmet) dur. Çoğulu matlubat; bir kuruluşun elindeki malın değeriyle başkalarından alacaklarının tamamı demektir.

MATLUP FİŞİ

Bir işletmenin muhasebe kayıtlarına geçecek bir alacak işlemine ait bilgileri ve meblağı gösteren belgedir.

İşlem, kasa yoluyla ya da muhasebe yoluyla olduğuna göre “Kasa matlup fişi” veya “Muhasebe matlup fişi” adını alır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*