MARJ

MARJ

Ticarette marj sözcüğü; çoğunlukla mal, para ve diğer kıymetlerde görülen fiyat farklarını anlatır. Bir ticari malın (emtianın) maliyet fiyatlariyle satış fiyatları arasındaki fark, yani kazanç payı için de marj kelimesi kullanıldığı gibi, aynı cins malın muhtelif piyasalardaki fiyat farkları da yine marj diye ifade edilir.

Esham ve tahvilât ve kıymetli evrakın muhtelif borsalardaki fiyat farklarına da marj denilmektedir.

Arbitraj muamelelerinde bu farklardan faydalanılır, ( Arbitraj) Vadeli alım, satım işlemlerinde ise fiyat değişmelerinden doğabilecek rizikoyu önlemek veya azaltmak amacıyla kabul edilen emniyet payı da marj diye ifade edilir.

Bankalarda senet karşılığı, emtia karşılığı açılan avans hesaplarında uygulanan ve % ile ifade edilen marjlar bu çeşittir.

Marj bir ihtiyat ve emniyet payı demektir.

MARJİNAL MALİYET

Üretim ve bir birim arttırdığı zaman, toplam maliyette meydana gelen artışa “Marjinal maliyet” denir.

MARKA

Bir malm nereden imal edildiğini veya hangi kuruluş tarafından satışa çıkarıldığını ve malm özelliklerini tanıtan işarettir, ( Alâmeti Farika)

Bir şeyi tanıtmağa veya benzerlerinden ayırmaya yarıyan işaret’in (marka) ticari mallar için önemi vardır Firmanın, malım süratle tanıtmak için yaptığı reklâm sırasında dikkatin bu mal üzerinde toplanmasına da yarar.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*