MANİFESTO

Vapur içinde taşman ve belli bir limana boşaltılacak olan malları gösterir ayrıntılı listeye “Manifesto’’ adı verilir.

Manifestolar, vapur kaptanları ve acenteler tarafından konşimentolara göre doldurulur ve konşimentodaki bütün bilgileri kapsar.

Manifestolar, özellikle gümrük idaresi için büyük bir önem taşır. Bir gemi limana gelir gelmez içindeki yüke göre düzenlenen manifestoyu kaptan gümrük idaresine en geç 24 saat içinde vermek zorundadır.

Gümrüğe manifesto verilmeden gemiden mal boşaltılamaz. Manifesto dışında gelen mallar kaçak sayılır ve müsadere edilir. Aynı zamanda cezası da vardır.

Manifesto iki çeşittir

1) Mal manifestosu

Bir gemiye yükletilmiş malların gümrüğe beyanını sağlayan belgedir. Mal manifestosu ile gemiden limana çıkarılacak mallar tesbit edilir.

2) Yolcu manifestosu

Bir gemi içinde seyahat eden yolculara ait olarak düzenlenen bir listedir. Bunda da vapurun adı, sefer numarası, yolcuların ad ve soyadları, tabiiyetleri, hangi kamara ve güvertede seyahat ettikleri, çıkacakları iskele ve düşünceler gibi kolonlar bulunur. Yolcu manifestoları, özellikle yabancı limanlardan gelen yolcuların kontrollerini kolaylaştırmak amacyile düzenlenir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


70 − 68 =