MAMELEK

Bir kimsenin alacak, mal ve borçlarının tümüne denir. Yani bir şahsın hukuki bir bütünlük oluşturmak üzere sahip veya yükümlü olabileceği, para ile ölçülebilen mal, hak ve borçlarının tamamıdır.

Bir mamelekin değeri, borçları mevcudundan indirildikten sonra kalan miktardır. Bu miktar sıfır veya sıfırın üzerinde veya aşağısında yani sade borçtan ibaret olabilir.

Mamelek terimi, bir kimsenin bütün varını ve borçlarını ifade ettiği gibi, belli bir faaliyetiyle ilgili varını ve bundan doğan borçlarını da ifade eder. Örneğin; bir ticari faaliyete ayrılmış olan sermaye ve bu faaliyet dolayısiyle olan borçlar Ticaretevi adı verilen özel bir mamelektir. Bir kimse özel bir mameleki üzerinde tasarruf hakkını kullanabilir.

özel bir mameleki ya da ölüm nedeniyle diğerinin mamelekine sahip olan kimse, prensip olarak bu mamelekin borçlarından sorumludur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


17 + = 22