MALİYE

Kamu mâliyesi, devlet daire ve kuruluşlarına ait gelir ve giderlerin yönetimiyle; özel maliye ise özel şahısların ve kuruluşlarına ait para ve kredi işlerinin yönetimiyle meşgul olur.

Devlete düşen hizmetler (Savunma, güvenlik, kamu hizmetleri v.d.) kamu ihtiyaçlarını karşıladıkları için kaçınılmaz hizmetlerden sayılır. Dolayısiyle de devlet mâliyesi, özel idarelerin tersine; giderleri gelire göre değil, geliri giderlere göre ayarlamak zorundadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*