MALİ TAHLİLCİ

MALİ TAHLİLCİ

Genellikle bankalar ve diğer büyük iktisadi kuruluşlar tarafından çalıştırılan ve firmaların mali, ticari durumlarını inceleyen uzmanlara verilen addır.

Mali tahlilciler piyasa araştırmaları yanında, firmaların dokümanlarını ve muhasebe kayıtlarını inceliyerek bunların mali güçlerini tespit ve teşhis ederler. Yine firmaların aksiyon ve obligasyonlarma (esham ve tahvilat) ilişkin muhtemel borsa gelişmeleri hakkında sonuçlar çıkarırlar.

Banka istihbaratçıları arasında mali tahlilcilerin önemli yerleri vardır. Diğer elemanlar gibi kendilerinden aranılan nitelikleri yanında; bilgili, mesleğine bağlı, sır saklıyan elemanlardan olmaları gerekir.

MALÎ YIL

Vergiler ve devlet bütçesi için kabul edilen 12 aylık süredir. 1 Mart ile Şubat sonu tarihleri arasındadır. Mali yıla “Bütçe yılı” da denir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*