Mali durumu zayıflayan aracı kurumlar için ne yapılır?

1994 yılında yaşayan finas krizi açık bir şekilde gösterdi ki, iyi yönetilmeyen ya da esas faaliyetleri dışına çıkan aracı kurumların mali kriz içine girmeri her zaman mümkündür. İşte
bu durumlarda yatırımcıların zarar girmemesi için neler yapılması gerektiği konusunda şu düzenlemeler yapılmıştır. Mali yapılarının ciddi bir şekilde zayıflamakta olduğu, yapılan denetimler sonucunda belli olan aracı kurumlar için kurul, verilecek uy ğun bir süre içinde İslahına yönelik önlemler alınmasını ister. Verilen süre içinde mali durumları, taahhütleri yerine getiremeyecek kadar zayıfladığı belirlenirse, bu aracı kurumların yetkileri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kaldırılır. Alınan önlemlerin bir sonuç getirmediği ve yetkilerin sürekli olarak kaldırıldığı durumlarda Kurul, tasfiye ve hatta gerekirse iflas isteyebilir. Nitekim, Sermaye Piyasası Kurulu, 1994 yılında mali kriz içine düşen ve taahhütlerini yerine getiremeyen bazı aracı kurumlar için bu yetkisini kullanarak iflasını istemiştir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*