MALİ CEBİR

MALİ CEBİR

İşletmelerin ekonomik faaliyetlerinde rol oynayan kısa ve uzun vadeli mali işlemlere ait problemlerin çözülmesinde kurallar koyan matematik biliminin önemli bir koludur.

Sözkonusu mali işlemler;

Bileşik faiz,

Bileşik iskonto,

Plâsmanlar,

Amortisman,

Rand,

Borç para alma ve

Sigorta hesapları olabilir.

MALİ MÜNASEBETLER

Ödenmiş sermaye ile yedek akçelerin toplamından oluşan öz kaynakların, ödenmesi gereken uzun ve kısa vadeli borçlara nisbe tine, Teşebbüsün “mali münasebeti” diye tanımlanır.

Emsal ne kadar yüksekse, ödenmesi gereken borç tazyiki de o nisbette az olur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*