MAL SİGORTASI

Ticaret kanunumuzun 5 nci kitap 2 nci faslında ve 1269 1303. maddelerinde “Mal Sigoratsı” ndan söz edilmektedir.

Mal sigortası, sigorta ettiren kimsenin var olması ile ilgili olmayan, fakat bu kişinin sahip olduğu mallar üzerindeki hak ve menfaatlerin korunmasını amaçlıyan bir sigortadır. Örneğin; Yangın sigortası, nakliyat sigortası gibi. Mal sigortası, şahıs sigortasının karşıtıdır. Şahıs sigortasına; hayat sigortası, kaza sigortası, hastalığa karşı yaptırılan sigortalar girer.

Bir malı belirli rizikolara karşı temin ettirmekte menfaati olan malik, veya onun alacaklısı ya da, koruma sorumlusu olan acente, kiracı, komisyoncu ve diğer kimseler ve bunların temsilcileri, bu menfaatlerini sigor

ta ettirebilirler (T.K. mad. 1269). Yetkili olmak kaydıyla bir kimse diğer bir kimsenin adına ve hesabma da sigorta aktedebilir (T.K. mad. 1270).

Bir alacaklı alacağını, borçlunun acze düşmesi tehlikesine karşı sigorta ettirebilir. Ancak aksine bir sözleşme yoksa sigortacı, önceden sigorta ettirilen malların satılarak tahsilat yapılmasını sigorta ettirenden (alacaklıdan) istiyebilir (T.K. mad. 1272).

Sigortadan yararlanan veya sigorta ettiren kimsenin kanunla yasak edilmiş ve ahlâka aykırı olan eyleminden doğabilecek bir zarara karşı sigorta yapılamaz.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*