MAL BEYANI

Haciz yoluyla yapılan kovuşturmada borçlunun; kendisine ait ve üçüncü kişiler nezdinde bulunan ve borcuna yetecek miktardaki mallarını yazılı veya sözlü olarak bildirmesidir.

Kendisine ödeme emri yollanılan borçlu, borca itiraz etmemişse yedi gün içinde mal beyanında bulunmak zorundadır. Aksi halde icra hakimi borçluyu üç aya kadar mahkûm eder. Borçlu borca itiraz etmişse, itirazın kesin veya geçici olarak kaldırıldığının tebliğinden başlıyarak üç gün içinde mal beyanında bulunur, bulunmazsa yine hapisle tazyik olunur (İc. İf. K. mad. 74 77 ve 337, 339, 354).

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*