MAKAM TAHSİSATI

Özel kanunları gereğince bazı meslek mensuplarına veya belirli sorumluluğu gerektiren görev sahiplerine ödenen paradır.

Bu tahsisat, herhangi bir kamu görevlisine değil ancak belli görev ve sorumlulukları bulunan makamları işgal eden personele verilir. Bakanlık müsteşarları, kamu iktisadi teşebbüsleri genel müdürleri gibi.

Ancak, makam tahsisatını bugün yürürlükte olan 657 sayılı Devlet memurları kanununun “Temsil giderleri” adı altında kabul ettiği ödenekle karıştırmamak gerekir.

Temsil giderleri, belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden devlet memurlarının temsili nitelikte ve görevleri gereği olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere verilir.

Makam tahsisatından maksat, belli nitelikteki bir makamda bulunan personele daha iyi bir yaşayış düzeyi sağlayabilmektir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*