MAHSUP

Hesap edilmiş, hesaba geçirilmiş demektir. Mahsupların yazıldığı fişe de “Mahsup fişi” denir. Avans; mahsup edilecek borç para anlamına gelir. Mahsup fişi örneği aşağı dadır Borç ve alacak föylerinden oluşmaktadır.

Ticarette mahsup; borçlanmış bir tutara karşı para veya mal olarak yapılan ödemedir. Örneğin, borçlu bulunduğunuz hesap üzerinden bu çek, 2.000. TL. Iık bir mahsup teşkil ediyor gibi.

Hukukta mahsup Borçlu, alacaklıya karşı çeşitli alacaklar yüzünden aynı nitelikte edimler borçlanmış olabilir. Örneğin borçlunun, alacaklıya birden fazla borcu vardır. Bu halde borçlu, alacaklıya olan borçlarının tamamını karşılamağa yetecek miktarda ödemede bulunmazsa, yerine getirdiği, edimin, borçlarından hangisine mahsup edileceği yani hangisinin ödenmiş sayılacağı sorunu ortaya çıkar. Borçlar kanununun 85 ve 86. maddeleri mahsubu şöyle sıralar

1. Borçlunun beyanı; Borçu ödemede bulunurken hangi borcunu ödediğini beyan ederse ödeme o borca mahsup edilir.

2. Alacaklının beyanı; Borçlu herhangi bir açıklamada bulunmamışsa o zaman ödeme, alacaklının makbuzda açıkladığı borca mahsup edilir.

3. Borçlu ve alacaklı bir beyanda bulunmamışsa, ödeme muaccel (önceden) olan borca mahsup edilir. Birden fazla borç aynı anda muaccel oluyorsa, borçlu aleyhine ilk takip edilen borca mahsup edilir. Takip yapılmamışsa ödeme, vadesi önce gelen borca mahsup edilir. Eğer birden fazla borcun vadesi aynı anda gelmişse, mahsup orantılı olarak yapılır. Buna karşılık ifasında hiçbir borcun vadesi gelmemişse mahsup, teminatı az olan borca yapılır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*