MAĞAZA

Büyük dükkân, eşya ve zahire deposu anlamlarına gelir. Büyük mağaza ise; aynı yerde veya birbirine bitişik yerlerde her bölümde belirli bir malm çeşitlerini satan, ayrı bir satış yeri sayılmasını sağlayacak kadar çok ve değişik mal bulunduran mağaza demektir.

MAHDUT âHLİYETLİLER

Bu şahısların ehliyetlilikleri asıl, ehliyetsizlikleri istisnadır. Evli kadınlar ve kendilerine kanuni müşavir tayin edilmiş kimseler gibi. Bunlar sınırlı ehliyetli sayılır.

MAHDUT EHLİYETSİZLER

Bu şahısların ehliyetsizlikleri asıl, ehliyetlileri istisnadır. Mümeyyiz küçük ve mah çurlar sınırlı ehliyetsizlerdendir.

MAHREÇ

İhraç edilecek, dışarı çıkarılacak yer anlamındadır.

Ticari terim olarak; yurt içinde üretilen malların dışarıda satıldığı yer, dış pazar, sürüm yeri, ihracat yeri anlamlarına da gelir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*