MAAŞ VE ÜCRETLER HESABI

Çeşitli kuruluş ve işletmelerde çalışan elemanların emeklerine karşılık olarak verilen tutarların geçirildiği, genel giderler gibi, netice hesabına bağlı bir yardımcı hesaptır.

Genel olarak bu hesaptan yapılan ödemeler; günlük, haftalık ve aylık olarak tahakkuk ettirilmektedir. Maaş ve ücretler hesabı bir gider hesabı olduğundan daima borç bakiye verirler.

Tahakkuk eden maaş ve ücretler; maaş bordrolarında vergi matrahları, (gelir ve mali dengeye esas) kesilen vergiler, memurun ve kuruluşun ödeyecekleri emekli veya sosyal sigorta aidat primleri ve diğer borç kesintileri ile birlikte gösterilir.

Kesilen vergi ve sigorta primleri, yasalarında gösterilen süreler içinde ait olduğu yerlere yatırılır.

Maaş ve ücretler hesabının bakiyesi, hesap dönemi sonunda ve genel giderler arasında kâr ve zarar hesabının borcuna geçirilerek kapatılır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


63 + = 67