MAAŞ BORDROSU

Aylıkların tahakkukuna esas olan ve memur veya işçinin adı ve soyadıyle aylık maaş, vergi matrahıyle çeşitli kesintileri gösteren ve adlarının hizasında ilgilinin, vekilinin veya mutemedin imzasını taşıyan bir cetveldir.
Burada mutemedin sorumluluğu, vekâlet anlaşmasında öngörülen vekilin sorumluluğuna benzer. Mutemetlik müessesesi; daha çok devlet personel kanununa tabi memurların aylıklarının alınması ve ilgililere dağıtılmasında bir kolaylık sağlamak için işlemektedir.

Maaş mutemedinin vezneden aldığı parayı kaybetmesi, çalması veya memura vermemesi sonucunda devlet sorumlu olmaz, güveni kötüye kullanması bakımından mutemet cezayi kovuşturmaya uğrar, yani aylığını aldığı memurlara karşı mali sorumluluktan hiçbir zaman kurtulamaz.
Ücretlilerin, ücretlerinin ödenmesinde de aynı esaslar çerçevesinde bordro kullanılmaktadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


77 + = 79