Lot altı işlemlerde mal teslimi ne zaman yapılır?

Bildindiği üzere normal işlemlerde yani lot üzerinden yapılan işlemlerde T+2 sistemi geçerlidir yani para ve mal teslimi işlemi yapıldığı günden 2 iş günü sonra yapılır. Lot altı işlemlerde farklıdır. Lot altı işlemlerde hisse senetlerinin teslimi ve bedellerinin ödenmesi, aynı anda yapılır. Üyelerin, tüm alım satımları kendi nam ve hesaplarına (portföylerine) yapmaları şarttır. Yapılan işlemlere dair işlem tarihi ve saati bulunan iki nüshalı alım satım bordrosu düzenlenir ve bir nüshası, müşteriye verilir. Diğer nüsha ise tescil bordrolarına ve muhasebe kayıtlarına eses oluşturmak üzere üye tarafından koruma altı na alınır.

Lot altı işlemlerde kürtaj alınır mı?
Bilindiği üzere borsa üyeleri, normal işlemlerde müşterinin portföy büyüklüğüne göre binde 1 ile binde 5 oranında değişen oranlarda kürtaj’, yeni komisyon almaktadır. Ancak lot altı işlemler için, borsa üyeleri müşterilerinden kürtaj isteyemezler. Üyeler bu işlemler üzerinden”borsaya hisse senedi kürtaj tarifesine göre hesaplanan borsa payını, diğer borsa payları ile birlikte öderler.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


5 + 2 =