LİSANS

Genel anlamda herhangi bir işin veya ticari işlemin yapılması için Devlet Makamları tarafından verilen izin ya da yetki belgesidir. Bu terim birçok yerlerde kullanılır

Eğitim alanında; lisans denilince normal fakülte öğrenimi sonunda elde edilen diploma derecesi anlaşılmaktadır. Örneğin hukuk, iktisat veya edebiyat fakültelerinin diplomaları lisans derecesindedir.

Dış ticarette ithal lisansı ve İhraç lisansı terimleriyle bir malı getirtmek veya yabancı piyasalara sevketmek için alınması gerekli izinden söz edilmektedir.

Sanayide, Ticarette, Ulaştırmada, Turizmde de ve Reklâmcılıkta patent (İhtira beratı) anlamında başkasına ait olan bir mâlı yapmak, bir imkânı kullanmak veya bir teknik yöntemden faydalanmak üzere alınmış müsaade “lisans” tır. Lisans karşılığı “Know How” da kullanılmaktadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*