LİBERASYON

Liberasyon; sözlük anlamında serbest bırakma ya da serbestliğe kavuşturma demektir. İktisadi terim olarak; bir ülkenin dış ticaretine tanınan serbestliktir. Diğer bir deyimle ithalata konulmuş miktar kısıtlamalarının kaldırılmasıdır.

Ülkelerin ithalat ve ihracat rejimlerini serbest veya kontrol dışında bırakmaları dış ticaret yönünden bir akıcılık sağladığı gibi ticareti artırıcı yönde bir hızlılık da getirir. Kota ve kontrola tabi olmayan malların alım ve satımlarında gereksiz şekil noksanları aranmadığı gibi ithalatçı ve ihracatcı da bir ölçüde serbest hareket etme olanağı bulur.

Liberasyon rejimleri tam veya kısmi olabilir ;

Tam liberasyonda bütün mallar gümrük vergileri ve diğer vergileri ödenerek İhtiyaç duyulan miktarda ithal edilebilir.

Kısmi liberasyonda yalnız liberasyon listesine alınmış malların ithali serbesttir. Diğer mallar kotalara veya lisansa bağlı tutulur.

Liberasyon rejimi; ülke dövizlerinin tükenmesine sebep olmayacak şekilde, daha çok ihtiyaç duyulan hammadde ve yarı mamulleri içine alan liberasyon listeleri çerçe; vesinde yürütülür.

Liberasyon kavramının karşıtları; lisans, kontenjan ve kota terimleridir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*