Kurumsal yatırımcıların yararları nelerdir?

Kurumsal yatırımcıların yer almadığı borsalar bir “ku marhane”den öteye geçemezler. Borsa bu durumda tamamen spekülasyona dayalı olarak çalışır ve yatırımcılar büyük zararlara uğrar.

Gerçekten de bugün gelişmiş borsalara baktığımızda kurumsal yatırımcıların piyasada işlemlerin önemli bir bölümünü gerçekleştirdiğini görüyoruz ki, doğrusu da budur. Örneğin kurumsal yatırımcıların payının son yapılan araştırmalara göre ABD’de yüzde 25’ten yüzde 50’ye, İngiltere’de yüzde 47’den yüzde 85’e Japonya’da yüzyde 54’ten yüzyde 70’e yükseldiği onaya çıkmıştır.

İşte kurumsal yatırımcıların yararlarının veya özelliklerini 4 ana grupta toplayabiliriz. Bunlar;

1 Kurumsal yatırımcılar, sermaye piyasalarında çok büyük boyutlu alım satım yaparlar. Bu konumlarıyla kurumsal yatırımcılar, piyasada fiyatları belirlemede önemli rol oynarlar. Ancak belirtelim ki kurumsal yatırımcılar, Spekülatif amaçlardan ziyade, yatırım amacıyla alım yaparlar ki bu da piyasada istikrarın sağlanmasına yardımcı olur.

2 Kurumsal yatırımcılar, bireysel yatırımcıların aksine bütün yatırım araçların ile ilgili ayrıntılı olarak araştırmalar yaptıktan sonra alıma karar verirler. Bireysel yatırımcıların günümüzde bu tür araştırmalar için ne zamanı nede imkanı vardır. Kurumsal yatırımcıların ise, ekonomik, teknik ve bilimsel araştırma yapan departmanları (birimleri) vardır. Bu araştırmalar sayesinde kıt kaynaklar, daha etkin ve verimli kullanılmış olur.

3 Kurumsal yatırımcılar, büyük boyutlu işlemler yaptıkları için piyasanın derinliğini de artırırlar. Gerçekten de borsalar için işlem hacmi çok önemlidir. Ve yeterince derinlik kazanmamış borsalardan kaçılır. İşte kurumsal yatırımcılar, piyasanın derinliğini artırmak suretiyle menkul kıymetlerin likiditesini de artırırlar. Hisse senetlerinin en önemli özelliği, likid olma, yani istenildiği anda satılıp istenildiği anda alımasıdır. İşte kurumsal yatırımcılar, bu işlevi de yerine getirirler.

4 Kurumsal yatırımcılar, portföy yatırımı yaptıkları için piyasada manipülasyon hareketleri en aza iner. Keza spekülatif hareketlerde de denge sağlanır. Böylece piyasada aşırı fiyat dalgalanmaları önlenir. Yani bir anlamda “market maker” lik yapılır aynı zamanda risk en düşük seviyede kalır ve istikrar sağlanır. Keza kurumsal yatırımcılar, “günübirlik” değil, uzun vadeli yatırım yaparlar.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*