Kurumsal yatırımcı ne demektir?

Kurumsal yatırımcılar, sigorta şirketleri, emekli sandıkları, SSK, vakıflar ve doğrudan doğruya yatırım için kurulmuş olan yatırım fonları ve ortaklıklardır. Türkiye’de kurumsal yatırımcının henüz olmaması sermaye piyasası için büyük eksikliktir. Bunlara kısaca bir göz atalım.

Türkiye’de işçilere hitap eden SSK, memurlara hitap eden Emekli Sandığı, ve esnaf kitlesine hitap eden Bağ Kur olmak üzere 3 büyük sosyal güvenlik kuruluşu vardır. Bu kuruluşlar biriken fonlarını direkt olarak kamu menkul kıymetlerine (Hazine bonosu ve tahvil gibi) yatırmak zorundadırlar. Hemen belirtelim ki, devlet tahvilleri ve hazine bonoları, ancak enflasyon düzeyinde, hatta bazen bu düzeyin altında, çok ender olarak da bu düzeyin üstünde getiri (faiz) sağlarlar. Dolayısıyla bu getiri ne sözkonusu kuruluşlar için, ne de bunların üyeleri için tatmin edicidir. Zaten bu yüzden Emekli Sandığı biraz rahat olmakla birlikte bu kuruluşlar korkunç bir mali sıkıntı içindedirler. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi bu kuruluşlar ellerindeki çok büyük fonları (kaynakları) yeterince rantabl bir şekilde değerlendirememektedirler. Kaynakların uzman kadrolara teslim edilmesi ve bunların bir bölümünün Borsa’da değerlendirilmesi hem bu kuruluşlara müthiş bir getiri sağlayabilecek hem de borsanın boyutu büyümüş olacaktır.

Özel emekli sandıkları ise özel bankaların ya da büyük holdinglerin yan kuruluşları durumundadırlar. Bu kuruluşlar, kamu emekli fonlarının aksine ellerindeki fonları istenilen etkinlikte değerlendirebilmektedirler. Nevar ki bunların da fonlarını borsada değerlendirdikleri söylenemez. Bu kuruluşlar daha çok bağlı oldukları banka ya da holdinglerin iştiraklerine yatırım yaparlar. Dolayısıyla bu kuruluşların da borsaya bir hayrı yoktur. Oysa bunlar kaynaklarının bir bölümünü borsaya aktarsalar, hem kazançları büyüyecek hem de sermaye piyasasına ciddiyet ve büyüklük getireceklerdir.

Sigorta şirketleri ise son iki yıldır büyük bir gelişme içindedir. Özellikle hayat dalında kurulan sigorta şirketlerinin fonları her geçen gün büyümektedir. Ne varki bu şirketlerin hisse senedi portföyü oluşturacak yönetim kadrosu yoktur. Fonları giderek büyüyen sigorta şirketleri de borsa için büyük ümittir. Nitekim SPK’a göre aracı kurumların yanı sıra sigorta şirketleri ile emekli ve yardım sandıkları da yatırım fonu kurabilmektedirler. Bunun uygulamaya geçmesi de hem ilgili sigorta şirketleri ve emekli sandıkları hem de borsa için yararlı olacaktır.
Halen bankalar tarafından kurulmuş bulunan yatırım fonlarının protföyünde ağırlıklı olarak (yüzde 80 90 oranında) devlet tahvili ve hazine bonosu gibi sabit getirili menkul kıymetler bulunmaktadır,. Riski de getirisi de az olan bu fonların portföyünde hisse senetlerine ağırlık verilmesi borsanını büyümesine katkıda bulunacaktır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*