KURUMLAR VERGİSİ

Kurumlar vergisi; sermaye şirketleri, kooperatif şirketler, iktisadi kamu kuruluşları, demek ve tesislerle vakıflara ait iktisadi işletmelerden yıllık kazançları üzerinden alınan vergidir.

Bu vergiyi “tüzel kişilerin gelir vergisi” diye tanımlamak doğru olur.

Kurumlar vergisinin konusunu oluşturan tüzel kişiler kurumlar vergisi kanununun 1. maddesinde gösterilmiştir. Bunlar

1. Sermaye şirketleri Anonim ve limi ted şirketleri ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yalnız komanditer ortakların kâr hisseleri,

2. Kooperatif şirketler (Okul kooperatifleri ile dernek ve adi şirketler hariç),

3. İktisadi kamu kuruluşları,

4. Dernek ve tesislere ve vakıflara ait iktisadi işletmelerdir.

Yabancı devlet veya derneklere ait iktisadi kuruluş ve işletmeler de kurumlar vergisine tabidir.

Kollektif şirketlerle adi komandit şirketler, Ticaret Kanunumuza göre tüzel kişilerden sayıldığı halde kurumlar vergisi kapsamına alınmamışlardır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*