KURULUŞ BAKIMINDAN İŞLETMELER

KURULUŞ BAKIMINDAN İŞLETMELER

İşletmeleri bir de kuruluş bakımından gruplara ayırabiliriz

1) Şahsi işletmeler Bu işletmenin sahipleri özel kişilerdir. Bunlar tamamen kendilerine ait sermayelerle işletmeyi kurar ve çalıştırırlar.

2) Kollektif (ortak) İşletmeler de sermaye; çeşitli ortaklıklar ve bir çok pay sahipleri tarafından konur ve birleşilerek faaliyet gösterir. Bu işletmeler çeşitli şirketler şeklinde kurulur.

3) Devlet ve belediye işletmeleri Grubuna giren iktisadi ünitelerin sahibi Devlet veya Belediyedir. Örneğin Devlet Üretme Çiftlikleri, Belediye Elektrik işletmesi gibi.

4) Karma işletmeler Devlet veya Belediye ile özel şahıslar veya şirketlerin sermaye birliği halinde kurdukları işletmelerdir. Bu çeşit işletmelerde sermayenin bir kısmı devlet veya belediye, diğer kısmı da şahıslar veya şirketler tarafından konulur.

İŞLETMECİ

A GENEL TARİF

İşletmeci, sahibi olsun veya başında bulunan bir yetkili olsun, faaliyete geçmiş bir işletmenin başariyle sürdürülmesi, yaşatılması ve geliştirilmesi için gerekli her türlü çalışmaları gerçekleştirecek bir iş ve meslek adamıdır.

Genel olarak iktisadi ve ticari faaliyetlere girişmiş olanlar, hangi branş ve alanda çalışırlarsa çalışsınlar öncelikle ve asıl vasıfları bakımından “işletmeci” sayılırlar.

İşletmeci, işletmenin hayat ve faaliyetiyle, iç ve dış işleriyle ilk plânda meşgul olan kimsedir. İşletmeyi yerine ve sırasına göre kuran, faaliyete geçiren, yöneten, işinin başında olan ve geliştiren de işletmecidir. Bu çalışma şekli, bazı işletmelerin hukuki şekillerine göre, İdare Meclislerine veya kurullara verilebilir. Örneğin Anonim Şirkette, kooperatifte olduğu gibi genel müdürler, idari kademede iseler de çoğunlukla bir işletmeci gibi görev yapabilirler. Özetlersek;

İşletmeci, işletmeciliğinin mensubu olarak, her türlü işletme faaliyetlerinde görev alabilecek yetkide ve güçte mesleki bir yetişme ve olgunlaşmağa tabi tutulmuş bulunan bir kimsedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


9 + 1 =