KRİTİK MEKTUBU

Aylık vaziyetler ve bilançolar üzerinde tespit edilen teknik hataları ve mukayese yüzdelerini bildiren banka genel müdürlükleri tarafından şubelere gönderilen mektuplara bu ad verilir.

KULAK

Bir yanlışlığın gösterilmesi ve ilgilinin uyarılması için bir vaziyet föyünün veya herhangi bir belgenin görünebilen kenarına iliştirilen not kâğıdına “kulak” denilir.

Ayrıca müracaat edilecek bir yerin kolay bulunması için takılan işarete de bu ad verilmektedir.

KUPON

Bir hisse senedinin ve tahvilin ikinci yaprağı üzerinde kare şeklinde basılmış bölümlerden her birine verilen addır. Aslında sözlük anlamı da kesilebilir veya kesilmiş ayrı bir parça demektir.

Bir fabrikanın imal ettiği kumaş topundan kesilerek değişik yerlere ayrı ayrı gönderilen tek parçalar da kupon adını alır.

Kupon aynı zamanda tahvillerin faizini ve hisse senetlerinin divitandını (temettüünü) almak üzere senetten kesilen parçadır.

Tahvillerin ve hisse senetlerinin kuponları numaralıdır. Tahvillerde genellikle ödeme tarihi ve ödenecek miktar kupon üzerinde gösterilir.

Kupon, parayı tahsil hakkını veren hukuki belge olduğundan senetten ayrı olarak tedavül edebilir. Aslında senete kupon konulmuş olmasından maksat, formalitesiz ödeme yapılmasını sağlamaktır.

KUPÜR

Para ve hisse senetlerinin taşıdıkları meblağa göre her birine tatbikatta verilen addır. Maktu, kesilmiş anlamına gelen bu terim daha çok para cinslerini ayırt etmek için kullanılır. 50 lik, 100 lük, 500 lük kupür gibi.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*