KOOPERATİF

Koopere, birlikte yapmak birlikte hareket etmek, anlamına gelir. Kooperatif; insan ihtiyaçlarının karşılıklı yardımlaşma yolu ile elde edilmesini sağlayan ekonomik bir kuruluştur. Bu bakımdan kooperatifçilik, adından da anlaşılacağı üzere bir toplumda fertler arasında birlikte hareket etme alışkanlığını ve bilincini yaratmakta, bir çeşit eğitici etkiye sahip olmaktadır. Bir çok çeşitleri vardır

A ÜRETİM (İSTİHSAL) KOOPERATİFLERİ

Ortaklarını, birlikte yapılacak ve yürütülecek üretim amacıyla bir araya toplıyan kooperatiflerdir. Bunlar da başlıca 5 bölüme ayrılır

1) Tarımsal üretim kooperatifleri

Ortaklaşa alınan topraklar üzerinde üretimlerini birleştirmeyi amaçlayan kooperatiflerdir.

2) Sınai üretim kooperatifleri

Küçük sanat kooperatifleridir. Küçük sanat tekniğine dayanır ve küçük sanatkârları ortak bir çalışma yerinde veya çalışma konusunda bir araya toplar.

3) Emek kooperatifleri

Elinde emeğinden başka hiç bir sermayesi olmayan ve bu emeğini de başkalarının emrine vermeğe mecbur olan kimselerin bir leşerek kurdukları kooperatiflerdir.

4) Alım kooperatifleri

Ortaklarına her çeşit hammadde tedarik etmek, özellikle köylüler için gerekli alet ve makinaları almak, hayvan sahipleri için mer’a işletmek veya tedarik etmek, süthane ve buzhane kurmak, ortaklarının mamul ve mahsullerinin satışını sağlamak gibi işler gören kooperatiflerdir.

5) Satış kooperatifleri

Küçük sermayeli ortakların çoğu, kirası az olan kenar yerlerde mağaza tutarlar. Bunların kendi mamullerini piyasaya sürmeleri

zordur. Satış kooperatifleri bu gibi esnafa yardımcı olur ve mamullerini kooperatif adına piyasa yerlerinde tutacakları mağazalarda sergilemek suretiyle halka tanıtır ve sürümünü sağlarlar. Böylece malı durmadan satılacağına göre kazançları da sürekli olur. Bu amaçla kurulan kooperatifler “satış kooperatifleri” dir.

B TÜKETİM (İSTİHLAK) KOOPERATİFLERİ

Tüketicilerin tek başına yapamadıkları veya alamadıkları ihtiyaç maddelerini aralarında birleşerek beraberce sağlamaları için kurdukları kooperatife denir. Bu kooperatifler gerektiğinde üretime de geçmeyi amaç bilirler.

C KREDİ KOOPERATİFLERİ

Bu çeşit kooperatifler ortaklarına kredi sağlamak amacıyla kurulurlar. Sağlanan krediler genellikle kısa vadeli, küçük işletme kredileridir.

D YAPI KOOPERATİFLERİ

Ortakların konut ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurulan bu kooperatifler;

Ortaklarının arsalara ve evlere sahip olması,

Ortakların yapılan evlerde kira ile oturması,

için faaliyette bulunurlar.

Bunların dışında çeşitli amaçlarla kurulan kooperatifler de vardır Sigorta kooperatifleri, Sağlık kooperatifleri, Okul kooperatifleri, Eğlence ve eğitim kooperatifleri gibi.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*