KONTENJAN

Dış ticaretin sınırlanması için alman tedbirlerden biridir. Sözlük anlamı; herkesin payına düşen ve mümkün demek olan kontenjan, ithalatın belirli miktarları aşmaması için kabul edilen hadleri ifade eder.

KONTÖR

Sayan kimse, genellikle saymak ve ölçmek için kullanılan aletler demektir. Muhasebe makinalarında mekanik olarak ayrı ayrı yekûnları muhafaza eden sayaça’a da kontör denilmektedir.

KONTRAT

Kira sözleşmesi veya mukavelesine verilen addır, ( Kira Sözleşmesi)

KONTROL

Bir işin doğru ve düzenli yapılıp yapılmadığını incelemek veya denetlemektir.

Herhangi bir işletmede kontrol, işletmenin iç ve dış iktisadi hareket ve faaliyetlerini plânlı bir şekilde izlemek ve karşılaştırmakla olur.

İşletme faaliyetinin her safhası, sürekli olarak ve dikkatle izlenmeli ve kontrol edilmelidir. Kontrolsüz çalışmalar yavaş yavaş da olsa istenilen sonucu vermemeye, aksamaya başlarlar. Bir gün hiç umulmayan yerlerde bile aksaklıklar görülür. Bu durum yalnız işletmede değil hemen her işte aynıdır.

Şu halde kontrol, bir işletmenin hazırlama ve greçekleştirmeden sonra gelen temel görevlerinden biridir. Kontrol işletmenin bütün çalışmalarına uygulanır Teknik (teknik

kontrol) idari (plânlama) veya mali (bütçe kontrolü) kontrollerden söz edilebilir.

KONTR PARTİ

Sözlük anlamı; kontrol defteri, muhalif rey, zıt fikir demektir. Bankacılıkta karşı (mukabil) hesap anlamında kullanılır. Yani karşılık anlamına da gelmektedir.

KONTUAR

Bir memleketin yabancı bir memleketteki ticaret acentesi demektir.

Ayrıca tüccarların mallarını teşhir ettikleri, sergiledikleri ve sattıkları yer anlamına da gelir. Eskiden kullanılan “meşher” karşılığıdır.

KONVERTİBL

Başka değerlerle değiştirilebilen veya bu değerlere çevrilebilir demektir. Örneğin Dolar her yerde konvertibl bir paradır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*