KONSORSİYUM

Bir veya birçok işte ortak yarar gözeten ve daha çok mali konularla uğraşan kişiler veya kuruluşlardan oluşan bir gruptur. Ortaklık anlamına da gelir.

Konsorsiyumu kuran organlar, bağımsız hukuki hüviyetlerini muhafaza eden ortak bir iktisadi ve mali amaçla kurulan şirket demektir.

Piyasa ekonomisinde, firmaların kartelden ileri bir düzeyde işbirliği yapmaları çok defa konsorsiyum kelimesi ile ifade edilmektedir.

Uluslararası kuruluşların ve bazı hükümetlerin iktisadi ve mali yardımları yürütmek üzere kurdukları organlara da bu ad verilmektedir. Örneğin, 31.7.1962 tarihinde Paris’te kurulmuş olan “Türkiye Yardım Konsorsiyumu” ülkemize dış kredi sağlayan ülkelerin katıldığı ortak bir kuruluş vardır. Kurucu üyeler Amerika Birleşik Devletleri, Federal Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’tur. Daha son raki yıllarda kuruluşa; İsveç, Avusturya, İsviçre, Norveç ve Danimarka katılmışlardır. Bunların dışında; Dünya Bankası, Uluslararası para fonu, uluslararası kalkınma teşkilâtı ve Avrupa para anlaşması gibi kuruluşlar da konsorsiyuma katılmaktadır.

Konsorsiyumun örgüt olarak fonksiyonu, dış kredilerin istenmesinde, görüşülüp karara bağlanmasında ve verilmesinde koordinatörlük ve aracılık yapmaktır. Krediyi veren aslında yine eskisi gibi tek tek ülkeler ve uluslararası kuruluşlardır.

Konsorsiyumdan alınan kredi esas olarak program kredisi ve proje kredisi olmak üzere iki türlüdür. Program kredisi genel olarak dış finansman açığım karşılamak üzere açılır ve belirli bir projede kullanılması şartı yoktur. Proje kredisi ise belirli bir yatırım projesinde kullanılmak üzere verilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*