KONŞİMENTO veya KONİŞMENTO

A TARİFİ VE MAHİYETİ

Deniz yolu ile taşınacak herhangi bir ticari malm gemiye yükletilmesinden sonra malın gemide olduğunu göstermek üzere yük letene verilen belgeye “konşimento” denir. Şu halde konşimento, taşıyanın, (nakliyecinin) taşıtana verdiği ve malların teslim alındığını, kararlaştırılan limana kadar taşınacağını gösteren bir belgedir.

Konşimentonun başlıca üç fonksiyonu vardır

1. İthalatçıya gönderilmek istenen malları taşıyan tarafından teslim alındığını gösterir.

2. Taşıyan ile taşıtan arasında yapılan bir taşıma sözleşmesidir.

3. İthalatçıya gönderilmek üzere taşıyana teslim edilen malları temsil eder.

Konşimento; özellikle malları temsil eden bir kıymetli evrak niteliğinde olması bakımından dış ticaret bankacılığında önem taşır.

B ŞEKLİ

Konşimentoya; malları yükletenin ve alacak olanın adlarıyla ticaret unvanları, yükleme ve boşaltma limanları, taşıyanın adı, ticaret unvanı ve geminin adı kaydedilir. Ayrıca gönderilen malların miktar ve markaları ve belgenin kaç nüsha olarak düzenlendiği yazılır.

Genel olarak konşimento 4 nüsha halinde düzenlenir. Bunlardan üçü taşıyan tarafından imzalanır ve taşıtana verilir. 4. nüsha kaptanda kalır. İmzalı üç nüshaya bir takım denir.

Konşimentolar isme veya emre yazılı olabilir. İsme yazılı konşimentolar ciro yoluyla devredilemedikleri için bankalarca kabul edilmezler. Emre yazılı konşimentolar ya iskonto eden veya akreditifi açan bankanın ya da ithalatçının emrine düzenlenir. Konşimento sadece “emre yazılı” olarak da düzenlenebilir. Bu takdirde “emre” yükletenin emrine demektir.

C ÇEŞİTLERİ

Konşimentoların pek çok çeşitleri vardır. Bunların içinde en önemli olanı, malların gemiye yüklenmiş olduğunu gösteren “yükleme konşimentosu” dur. Bu çeşit konşimentolar malların yüklendiği tarihi ve gemiyi açıkça belli eder. Bu bakımdan tercih edilir.

Konşimentonun bir başka çeşidi; malların taşınmak üzere teslim alındığım gösteren “tesellüm konşimentosu” dur. Bu konşimentolar malların yükleme zamanı, dolayısıyla boşaltma limanına varış zamanı hakkında kesin bir bilgi vermedikleri için gerek ithalatçılar gerek bankalar tarafından yeterli görülmezler.

Konşimentoların üçüncü çeşidi; aktarmalı taşımanın zorunlu olduğu hallerde düzenlenen “üstüste taşıma konşimentosu” dur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*