KONJONKTÜR

İktisadi hayatın yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği iniş çıkışlı, dalgalı hareketlerin tümüne verilen addır. Yâni bir ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal durumunun belirli bir dönemde bağlı olduğu unsurların hepsi demektir.

Konjonktür dalgaları; canlanma, yükselme, buhran (kriz) ve durgunluk (deprasyon) safhalarından meydana gelir.

Her türlü iktisadi göstergeler (yatırım, istihdam, gelirler, üretim, para hacmi ve tedavül hızı gibi) bu safhalar içinde değişirler.

İhtiyaç giderme görevini üzerine alan her işletme; piyasa ile, ekonomik yapı ile sıkı bir ilgi ve ilişkisi bulunan bir iktisadi ünitedir. İşletme ile ekonomik yapı ve piyasa arasındaki bu yakın bağlılık yüzünden, ekonomik hayatta ve piyasada meydana gelen her türlü değişmeler ve dalgalanmaların işletmeler üzerine az veya çok etkileri vardır. Ekonomik âlemin bu değişiklikleri ve dalga; lanmaları “konjonktür” ile ifade edilir.

Konjonktür hareketleri daha çok sanayileşmiş ülkelerde rastlanan dalgalanmalardır. Piyasanın zaman zaman hızlı gelişmesi; yatırımların, istihdamın genişlik kazanması, gelirlerin çoğalması, para hacminin ve tedavül hızının artması ile beraber ham madde ve mamul fiyatlarının yükselmesi; istihsalin artması yükselme safhasının belli başlı göstergeleridir. Ancak büyük ünitelerle yaratılmış stoklar eritilemeyince şiddetli bir buhran ve arkasından gelen durgunluktan yatı rımlar kısılmakta, istihdam daraltılmasıyla gelirler ve stokların fiyatı düşmektedir.

Aradan bir zaman geçtikten sonra piyasanın kendi kendini toparlaması ve bir canlanma hareketinin başlaması, düşük seviyedeki faaliyet temposunu tekrar yükselmeye çevirebilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*