KOMPÜTER

Elektronik cihaz, daha doğrusu elektronik beyin (İngilizce electronic brain) anlamına gelmektedir. Çünkü bir kompüter yalnız bir sıralama veya hesaplama yapan bir cihaz değil, her ikisini birden başaran bir makinedir.

Kompüterlerin hatırlatmak, mukayese yapmak, değerlendirmek, karar vermek ve lüzumlu olan bilgileri depo etmek güç ve kabiliyeti vardır. Ancak kompüterin bir işlem yapabilmesi için kendisine lüzumlu olan bilgilerin (donelerin) verilmesi şarttır ve bu bilgileri kompüter kendisine yardımcı olan

çevre elemanları (insan vücudundaki duygular gibi) kanalıyla alır ve istenilen işlemleri çok kısa bir süre içinde hatasız olarak sonuç landırabllir.

Kompüterde dahili ve harici olmak üzere iki türlü hafıza vardır. Harici hafıza, Disk ve Teyp üniteleridir. Bilgiler ve hareketler dahili hafıza kanalıyla bu manyetik teyiplere kaydedilir ve depolanır, istenildiğinde okutulur ve basılır.

Kompüterin çevre elemanları (kart okuyucu, kart delici, baskı ve diğerleri gibi) harici hafızanın teşekkülüne yardımcı unsurlardır. İşte harici hafızanın diğer çevre elemanlarıyla düzenli bir şekilde çalışmalarını, dahili hafızaya yerleştirilen talimat dizileri (programlar) sağlar.

Program; makinaya verilen talimatların bir dizisidir. Kompütere bir anlam veren ona bir güç kazandıran bu talimat dizileridir.

Kompüterler, genel olarak analog ve digital kompüter olarak ikiye ayrılır. Digital kompüter alfebetik karakter ve rakamla bilgiyi alır ve sonucu verir.

Analog kompüter ise bilgiyi daha çok aletlerle alır, değerlendirir ve sonucu gene bazı aletleri hareket ettirmek suretiyle verir.

Kompüterlerin 16 K, 25 K ve ……. kapasiteleri vardır. Örneğin 16 K, kompüterin 16 bin karakterli (pozisyonlu) bir dahili hafızaya sahip olduğu anlamını ifade etmektedir. Genel olarak bir pozisyon 1 harf veya rakamla gösterilir ve bir karaktere (saha uzunluğu) 1 rakam veya harf yerleştirilebilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*