KLOTÜR MEKTUBU

KLOTÜR MEKTUBU

Klotür Fransızcada bitirme ve son bulma anlamına gelir. Son toplantı ya da toplantı sonu demektir.

Muhasebe terimi olarak; bilançonun sonuçlanması üzerine banka şubelerinin tespit edilen net kâr veya zararlarının banka genel müdürlük hesabına devri talimatını kapsayan mektuba “Klotür mektubu” adı verilir.

KOD

Bir bilgiyi temsil eden semboller sistemidir. Bir kelimesi birkaç kelimenin anlamını ifade eden sözlük olup çeşitli alanlarda kullanılır. Telgraf kodu, şubeler kodu gibi. Kod numaraları bir çeşit şifre niteliğindedir.

KOLİ

Taşınacak olan ambalajlı veya sargılı parça halindeki eşyaya denir. Yani içinde çeşitli eşya bulunan posta paketi demektir.

Posta ile nakledilen koliye de “koli postal” adı verilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*