KISA VADELİ KREDİLER

Bir yıl veya daha az bir süre içinde geri ödenmek üzere açılan kredilerdir. Bu krediler ticaret konusuna giren tüketim ve üretim ihtiyaçları için açılır.

1) Kısa vadeli tüketim kredisi

İktisadi önemi; bu kredinin talebi tahrik etmesindedir. Tüketim kredisi, bugüne ait ihtiyaçların bedelini gelecek ayların geliri ile ödemek fırsatını sağlar. Gıda ve giyim eşyası, mobilya ve benzerleri tüketim kredisi konusuna girer. Kısa vadeli kredili ve veresiye satışlar bu çeşit bir krediye örnektir.

2) Kısa vadeli üretim kredisi

Üretim sürecini tamamlamak ve firmaların cari masraflarını karşılamak üzere açılır. Bu kredi, işletmelere, döner sermayesini destekleyen geçici bir satmalma gücü sağlar. Hammadde almak, ücret ve vergi ödemek, stok kurmak ve tutmak gibi amaçlar için kısa vadeli kredilere başvurulabilir.

Kısa vadeli kredi, yeni yatırımlara girişmek İçin değil, mevcut tesisleri çalıştırmak üzere alınması gereken bir paradır. Orta ve uzun vadeli kredilerden farklı yanı vardır

Banka, uzun ve orta vadeli kredi açarken, firmanın geçmiş dönemlerde realize et tiği kârları ve ileriye ait gelir sonuçlarını inceler. Çünkü firmalar, uzun ve orta vadeli borçlarını kârlarıyla ödemek durumundadırlar. Buna karşılık, kısa vadeli kredi açılırken, firmanın borçlanma kapasitesi, kâr durumuna değil, hasılat durumuna göre ölçülür. Kısa vadeli kredinin amacı, firmanın üretimini tamamlayarak veya siparişini yaparak malı müşterisine aktarabilmesini sağlamasıdır.

Kısa vadeli krediler, bono iskonto etmek veya borçlu cari hesap açmak suretiyle yürütülebilir.

KISTELYEVM

Göreve gelinmediği veya geç gelindiği hallerde, maaş ya da ücretten gün hesabıyla para kesilmesidir. Diğer yandan ayın herhangi bir gününde işe başlıyan kimseye başladığı günden ay sonuna kadar çalıştığı veya çalışacağı günler üzerinden hesaplanarak yapılan maaş veya ücret ödenmesine de “Kıstelyevm” denilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*