KISA VADELİ (CARİ) BORÇLAR

1 Banka borçları Firmanın banka kalara olan kısa vadeli borçları bilançodaki tasnif şekline uygun olarak burada gösterilir.
2 Eşhas (şahıslar) ve ticarethanelere olan kısa vadeli borçlar Firmanın normal ticari çalışmalarını gerçekleştirmek üzere mal ve malzeme satın alınması dolayısıyla, şahıs ve şirketlerden sağladığı kısa vadeli senetli, senetsiz borçları ve müşterilerden aldığı avanslar bu kısımda yer alır.
3 Ortaklara ve işletme sahibine olan kısa vadeli borçlar Firmanın ortak veya işletme sahiplerinden sağladığı kısa vadeli kredilerin bakiyesi burada gösterilir.
4 Kısa vadeli diğer borçlar Yukarıdaki kategorilerden hiç birine girmeyen kısa vadeli borçlar bu kısımda gösterilir. Tahakkuk etmiş ve fakat çeşitli nedenlerle henüz hak sahiplerine ödenememiş bulunan paraların da burada gösterilmesi lâzımdır (birikmiş ücret borçları, ücretlerden kesilen vergi ve primler, Gelir veya Kurumlar Vergisi birikmiş borçları, İstihsal Vergileri gibi)
II UZUN VADELİ BORÇLAR
5 Uzun vadeli banka borçları Firmanın bankalara olan uzun vadeli borçları bilançodaki tasnife uygun olarak burada yer alır. ,
6 Eşhas (şahıslar) ve ticarethanelere olan uzun vadeli borçlar İşletmenin mal ve malzeme mübayaası nedeniyle şahıs ve şirketlerden sağladığı uzun vadeli senetli, senetsiz borçları ve müşterilerden aldığı avanslar sıralamaya göre bu kısımda gösterilecektir.
7 Ortaklardan veya işletme sahiplerinden sağladığı uzun vadeli kredilerin bakiyesi burada gösterilir.
8 Uzun vadeli diğer borçlar Yukarıdaki kategorilerden hiç birine girmeyen uzun vadeli borçlar bu kısımda yer alır.
III ÖZ SERMAYE
9 Kayıtlı sermaye Kuruluşta firma ya ayrılmış olan sermayenin burada gösterilmesi lâzımdır.
10 Ödenmemiş sermaye Kayıtlı sermayenin henüz ödenmemiş kısmını ifade eder.
11 İhtiyatlar İlerde ortaya çıkması muhtemel genel mahiyetteki zararları karşılamak ve sermayenin azalmasını önlemek amacıyla her yıl kârdan ayrılan paraların toplamıdır.
12 Karşılıklar İlerde ortaya çıkması muhtemel özel mahiyetteki zararları karşılamak ve bu zararların sarsıntılarını hafifletmek amacıyla her yıl kârdan ayrılan paraların toplamı burada gösterilir Şüpheli alacak karşılıklarının da burada gösterilmesi gerekir.
13 Dağıtılmamış Kârlar Şirket kârlarından ortaklara dağıtıtmayıp işletmede bırakılmış bulunan miktarların toplamı burada yer alır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 1 = 1