Kimler yatırım fonu kurabilir?

1992’de yasal düzenleme öncesine kadar yatırım fonu kurma hakkı bankaların tekelindeydi. Bu durum haklı olarak eleştirilere neden oluyordu. Zira bu uygulama, bankalar lehine haksız rekabete neden oluyordu. Ayrıca, son yıllarda sayıları hızla yatırım fonlarının portföylerinde hisse senedi oranının %1 2 gibi neredeyse yok denecek kadar az olması bu eleştirilerin başka bir noktasını oluşturuyordu.

işte bütün bu eleştirileri dikkate alan yasa koyucu, yatırım fonu kurma hakkını genişletti. Buna göre bankaların yanısı ra borsanın temel unsurlarından aracı kurumlar ve sigorta şirketleri ile emekli ve yardım sandıkları (SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur gibi) SPK’dan izin almak koşuluyla fon kurup yönetebilirler.

Fon kurmaya yetkili bankalar, aracı kurumlar ve sigorta şirketleri, fon kurup yönetme işlerini aralarında oluşturacakları bir korsorsiyum eliyle de SPK’dan izin almak koşuluyla yapabilirler. Konsorsiyum oluşturulması halinde, yönetimi aracı ku rumlardan biri veya bankalardan biri üstlenir. Konsorsiyum oluşturulduğu takdirde, katılan aracı kurumlar ve bankalar arasında bir konsorsiyum sözleşmesi düzenlenir ve düzenlemesini izleyen 6 işgünü içinde SPK’ya gönderilir.

Her isteyen aracı kurum ve banka yatırım fonu kurabilir mi?

Hayır. Her ne kadar yasa, bankaların, aracı kurumların ve sigorta şirketlerinin yatırım fonu kurmalarına izin vemişse de, bu ancak bazı koşullarla mümkündür. Bir defa banka ve aracı kurumların yasa tarafından tanımlanan sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere SPK’dan izin almış olmaları gerekir. İkincisi, aracı kurum ve sigorta şirketlerinin ödenmiş sermayelerinin asgari (en az) 10 milyar lira olması gerekir. Bunun dışında ayrıca aracı kurum, bankalar ve sigorta şirketleri hakkında son bir yıl içinde sermaye piyasası faaliyetleri dolayısıyla herhangi bir idari tedbir kararı verilmemiş yahut idari veya herhangi bir cezai kovuşturmaya geçilmemiş olması zorunludur.

Burada bir başka önemli nokta da, fonun asgari tutarı ile ilgilidir. Buna göre, fonların kuruluşta en az (asgari) fon tutarı 20 milyar liradır.

O halde öyle her isteyen, aracı kurum, banka ve sigorta şirketi yatırım fonu kuramayacaktır. Yatırımcıların muhtemel zararının önlenmesi amacıyla mali yapısı güçlü ve sicili temiz olan yetkili kuruluşlar yatırım fonu kurabilecektir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*