KESİN HESAP

Bu terim, daha çok Devlet Mâliyesinde kullanılır. Ticari kuruluşlar ve bütün iktisadi işletmelerin yıl sonlarındaki “kat’i mizan” ve “bilânçolan” na tekabül eder.

Jestiyon yönteminin uygulandığı ülkeler de ve bu arada memleketimizde her mali yılın sonunda bütçe hesaplarının kapatılması zorunluluğu vardır. Bizdeki yasalara göre (Muhasebei Umumiye kanunu mad. 1) Bakanlar kendi dairelerine ait masraf bütçelerinin kesin hesap cetvellerini (çizelgelerini), mail yılın sonundan başlıyarak 9 ay içinde düzenleyip bir nüshasını Maliye Bakanlığına, bir nüshasını da Sayıştay’a göndermek zorunda dırlar. Mali yıl Mart ayı başıdır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


9 + 1 =