KAYYUM

Aslı Kayyım’dır. Kanuni mümessilliğin başlıca çeşitlerindendir. Şahsen ya da mümessil tayini yolu ile menfaatlerini koruyamayan özellikle ayrılık, hastalık yüzünden ve diğer bazı acele hallerde işlerini göremiyen kimselere yalnız o belirli işleri için sulh mahkemesince tayin edilen kimseye “Kay yum” denir. Şu halde kayyum;

Kanunla belirli hallerde bir malı idare etmek veya bir işi görmek üzere tayin olunan kimsedir. Kayyumluk kanuni veya ihtiyari olur (M.K. mad. 353, 376, 377, 401 403).

Kayyumluk bir temsili diğeri idari olmak üzere ikiye ayrılır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*