KAYBEDİLEN ÇEK

Çek, herhangi bir suretle hâmilin elinden çıkmış bulunursa, çeki eline geçirmiş olan yani hâmil, ancak çeki kötü niyetle iktisap etmiş olduğu veya iktisapta ağır bir kusuru bulunduğu takdirde o çeki geri vermekle yükümlüdür (T.K. mad. 704). ( T.K. mad. 598)

Kaybedilen çek ister hâmile yazılı olsun, İsterse 702. maddeye göre ciro suretiyle kazanılan bir çek olsun hâmil, çeki düşürür veya kaybeder de bir başkasının eline geçerse, eline geçen kimsenin bu çeki bulduğu veya çalmış olduğu anlaşılıp isbat dildiği takdirde kaybolan çeki iade etmesi zorunludur. Bunun için yapılacak iş;

Çeki kaybeden hâmil tarafından bir dilekçe ile mahkemeye müracaat edilerek çeki eline geçiren kimse belli ise “istirdat” davası, belli değilse “iptal” davası açmaktan ibarettir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


77 + = 83