Katılma İntifa Senetleri (KİS) ne demektir?

Temmuz I992’de, yayımlanıp yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu’na göre, ortaklıklar, nakit karşılığı satılmak üzere, ortaklık haklarına sahip olmaksızın kardan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma ve bu tebliğde belirlenen olanakların bir bölümünden veya tamamından yararlanma haklarını sağlayan Katılma İntifa Senedi çıkarabilir. Katılma intifa senetleri, nama yazılı olabileceği gibi hamiline de çıkartabilmektedir. Bu tür senetlerde, vade sözkonusu değildir. Katılma intifa senetleri, nakit karşılığı satılmak koşuluyla çıkarılabilir ve belirli bir sermayeyi temsil etmedikleri için bu senetlerde sahip olan kişi ya da kuruluşların şirket yönetimine katılma ve oy verme hakları yoktur. Katılma intifa senetleri, belli bir nominal değerde çıkartılır. Bunun alt sınırı 1000 TL olup, bunun katları şeklinde değerleri serbestçe belirlenir.

Yorum Yaz

59 − = 56