Ekonomi

İŞLETME MUHASEBESİ

İŞLETME Ticarî, malî, sınaî ve ziraî işlerin verimli bir hale getirilmesi ve bundan yararlanılması amaciyle gerçek ve tüzel kişilerle kamu kuruluşları [...]

İŞVEREN

İŞVEREN Borçlar Kanununa göre hizmet akdi ve iş kanununa göre de iş akdi dolayısiyle kendi iş yerinde başka bir kimseyi bedenen ve ya hem bedenen hem fikren [...]

Vasıflı Ve Vasıfsız İşçi

Öğrenmiş (vasıflı) işçi Ve Öğretilmiş işçi Öğrenmemiş (vasıfsız) işçi olmak üzere üçe ayrılır. Öğrenmiş işçi, mesleki bir tahsil ve terbiye [...]

İŞ ORGANİZASYONU NASIL YAPILIR?

İŞ ORGANİZASYONU A TARİFİ VE MAHİYETİ Fikri veya bedeni her yarar getiren çalışma “iş” tir. Organizasyon da örgütlenme (teşkilatlanma) olduğuna [...]

İS HAYATI

Her türlü ekonomik faaliyetlerin yapıldığı iş alanlarını genel olarak belirtmek için kullanılan bir terimdir. Buna işletmecilik âlemi de denebilir. Yani iş [...]

İŞ ANLAŞMASI

İşveren ile çalıştırılacak kişi arasında sözlü veya yazılı mukaveledir. İş anlaşması, iki taraflı İrade beyaniyle olabilir. İşverence hizmete alınacak [...]

Ekonomik bakımdan iş

İŞ Tarifi ve Mahiyeti Ekonomik bakımdan iş, bedeni ve fikri insan gücünün ekonomik amaçlar için işletilmesi demektir. Diğer bir deyimle iş, insan gücünün, [...]
1 74 75 76