Ekonomi

KARMA EKONOMİ

Kapitalist veya liberalist düzenle kollek tivist düzen arasında üçüncü bir iktisadi sistemdir. Günümüzde geniş bir uygulama olanağı bulmuştur. Kapitalist ve [...]

KÂR VE ZARAR HESABI

Bir işletmenin çeşitli giderlerini ve zararlarını borç tarafında, çeşitli gelir ve kârlarını da alacaklı tarafında toplayan ana hesaptır. Sonuç hesabı demek [...]

KÂR

A GENEL BİLGİ Kârı, genel olarak hasılat, gelir ve belli bir zamanda ekonomik bir faaliyetin olumlu sonucu olarak ifade edebiliriz. Kâr, herhangi bir ticari muameleden [...]

KAPİTÜLASYON

Bazı ülkelerin Avrupa ve Amerika devletlerinin tek taraflı olarak tanıdıkları bir’ takım imtiyazlardır. Yabancıların ayrıcalıkları anlamına gelmektedir. [...]

KAPANIŞ BİLANÇOSU

KAPANIŞ BİLANÇOSU İşletme faaliyetlerine yarıyan değerleri ve işletme yükümlülüklerini, belli bir andaki değerlerin ve işletme sermayesinin artış ve eksiliş [...]

KANUNİ YEDEK AKÇE

Kanuni yedek akçe olarak anonim ortaklıklarda ayrılması gereken miktar, yıllık safi kârın yirmide 1 i (% 5) dir. Kanuni yedek akçe ayrılması, ödenmiş sermayenin [...]

DESİMAL SİSTEM

Darboğaz, piyasada döviz yetersizliği, işçi bulma zorlukları, arz ve talebin birbirine uymaması veya kredi tavanlarının ihtiyacı karşılayamaması gibi nedenlerden [...]

DEPRESYON

İktisadi hayatta sarsıntılar doğuran, işsizliğe sebebiyet veren, piyasada panik uyandıran ve iş sahiplerinin ağır zararlara uğramasıyla sonuçlanan bir takım [...]

DENİZCİLİK BANKASI

Türk sularında ve yabancı denizlerde ulaştırma işlerini ve bu işlerle ilgili her türlü teşebbüs ile diğer hizmetleri yapmak üzere kurulan ortaklık şeklinde [...]

DEMİRBAŞ HESABI

Demirbaşlar sabit kıymetler hesapları arasında ayrı bir sınıf olarak yer alır. Demirbaş hesapları (menkul kıymetler hesabı) işletme ihtiyaçlarına göre [...]
1 74 75 76 77 78 80