Bankacılık

Kartım Atmde Kaldi Ne Yapmaliyim

Kredi Kartım Atmde Kaldi Ne Yapmaliyim ATM lerde rastlanan sorunlardan biri olan banka veya kredi kartını yutması çok sık rastlanan bir durum olmasa da yine de [...]

Troy Logolu Banka Kartları

Troy ile birlikte Türkiye kartlı ödeme sistemlerinde yeni bir dönem başladı. Troy logosu banka kartlarımızın ve kredi kartlarımızın sağ alt köşesinde yerini [...]

Türk bankacılık sektörü

Türk bankacılık sektörü 2008 ABD, 2010 Avrupa, 2013 ABD Merkez Bankası şoklarını rasyolarından ödün vermeden atlatmayı başardı. 2014’te ekonomide yaşanan [...]

Fransa Bankası

Yahut Fransa Bankası 1800’de faaliyete başlamıştır. Fransa Bankası, Napolyon’un direktifi üzerine bir bankerler grubu tarafından kurulmuştur. Banka İkinci [...]

Senet Nasıl Tahsil Edilir?

Görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenecek bir poliçenin vadesi, kabul şerhinde yazılı tarihe veya protesto tarihine göre tayin olunur (T.K. mad. 617/1). Bu [...]

BANKA HUSUSİ KASA HESABI NEDİR?

Banka şubelerinin, gereksiz grup yapmalarını önlemek, kasalarında biriken paralar için şubeler faizinden yararlandırmak ve Genel Müdürlüğe, şubeler arasındaki [...]

TÜRK TİCARET BANKASI

1913 yılında Adapazarı İslâm Ticaret Bankası adı altında ve 1.179. TL. sermaye ile komandit şirket olarak kurulmuştur. Banka 1919 yılında 100.000. TL. sermayeli [...]

TRAMPA NEDİR?

Bir hak veya malın başka bir hak veya mal ile değiştirilmesini amaçlayan bir akid dir. Bu akdin satıştan farkı; satışta karşılık para olduğu halde, trampada mal [...]
1 2 3 33