Bankacılık

Troy Logolu Banka Kartları

Troy ile birlikte Türkiye kartlı ödeme sistemlerinde yeni bir dönem başladı. Troy logosu banka kartlarımızın ve kredi kartlarımızın sağ alt köşesinde yerini [...]

Türk bankacılık sektörü

Türk bankacılık sektörü 2008 ABD, 2010 Avrupa, 2013 ABD Merkez Bankası şoklarını rasyolarından ödün vermeden atlatmayı başardı. 2014’te ekonomide yaşanan [...]

Fransa Bankası

Yahut Fransa Bankası 1800’de faaliyete başlamıştır. Fransa Bankası, Napolyon’un direktifi üzerine bir bankerler grubu tarafından kurulmuştur. Banka İkinci [...]

Senet Nasıl Tahsil Edilir?

Görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenecek bir poliçenin vadesi, kabul şerhinde yazılı tarihe veya protesto tarihine göre tayin olunur (T.K. mad. 617/1). Bu [...]

BANKA HUSUSİ KASA HESABI NEDİR?

Banka şubelerinin, gereksiz grup yapmalarını önlemek, kasalarında biriken paralar için şubeler faizinden yararlandırmak ve Genel Müdürlüğe, şubeler arasındaki [...]

TÜRK TİCARET BANKASI

1913 yılında Adapazarı İslâm Ticaret Bankası adı altında ve 1.179. TL. sermaye ile komandit şirket olarak kurulmuştur. Banka 1919 yılında 100.000. TL. sermayeli [...]

TRAMPA NEDİR?

Bir hak veya malın başka bir hak veya mal ile değiştirilmesini amaçlayan bir akid dir. Bu akdin satıştan farkı; satışta karşılık para olduğu halde, trampada mal [...]

TİRAJ NEDİR?

TİRAJ Keşide etme veya kurra çekme, ayrıca baskı sayısı anlamlarına gelir. Bedelini ödemek için bir hisseyi, bir tahvili imha etmek maksadfyla kurra çekmeye [...]

TİCARİ KREDİ NEDİR NASIL ALINIR?

Ticari firma ve işletmelerin finansmanı için bankalarca açılan kredilere ait genel bir terimdir. Kredi işlemlerinin bütün şekilleri (teminatlı veya açık, senetli, [...]
1 2 3 33