Kar ve Zarar Ortaklığı Belgeleri (KZOB) ne demektir?

14 Temmuz I993 tarihli Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren tebliğe göre, ortaklıklar, kar veya zarara ortak olmak üzere, iştigal ahalarına giren tüm faaliyetlerin getirdiği finansman ihtiyaçlarını karşılamak için, yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere “Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi” adı altında menkul kıymetler ihraç edebilirler ve halka arz yoluyla satabilirler.
Kar ve zarar ortaklığı belgelerinin çıkarılmasındaki temel amaç, menkul kıymetler piyasasında değişime konu olan araçları çoğaltmak ve çeşitlendirmektir. Bunun yanı sıra kar ve za rar ortaklığı belgelerinin kendine özgü bir menkul kıymet olarak, faiz dışı kazanca uygun bir yönü vardır.
Bu belgeler, kar ve zarar katılma ile ortaklık hakkı vermekle beraber, hisse senedi sayılmazlar. Çünkü;
Kar ve zarar ortaklığı belgeleri sahiplerinin, şirket yönetiminde oy hakiarı yoktu,
Bu belgeler vadeli olup, vade sonunda apara ve kar payı geri ödenmektedir. En kısa vade 3 ay, en uzun vade 7 yıldır.
Bu tür belgelerin kara iştirakli tahvillerle de hiçbir ilgi yoktur. Çünkü zarar durumunda senet sahibinin zarara katılması söz konusudur.
Kar ve zarar ortaklığı belgelerinin ihracı ve düzenlenmesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu belgelerin tutarları, ihraç ve ödeme koşulları ile diğer nitelikleri Kurul tarafından belirlenmektedir. Menkul kıymet alım satımı ile uğraşan ortaklıkların bu bilgileri ihraç etmeleir yasaklanmıştır.

Yorum Yaz

85 − = 76