KANUNİ YEDEK AKÇE

Kanuni yedek akçe olarak anonim ortaklıklarda ayrılması gereken miktar, yıllık safi kârın yirmide 1 i (% 5) dir. Kanuni yedek akçe ayrılması, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar devam eder (T.K. mad. 466).

Ancak kanuni had tamamlandıktan sonra da aşağıda gösterilen paraların kanuni yedek akçeye eklenmesi zorunludur.

1. Çıkartılan hisse senetleri paritenin üstünde satılmış ve emisyon masraflarıyla hayır İşlerine yardım ödendikten sonra elde bir kıymet fazlası kalmışsa, bu fark kanun! yedek akçeye eklenir.

2. Anonim ortaklıklar, bazı pay senetlerini iptal etmiş ve bunlara mahsuben ödeme yapmış olabilir. Ortaklık daha sonra iptal edilen bu senetlerin yerine yeniden pay senedi çıkarır ve bunlardan elde edilen para ile İptal edilen senetlere yapılan ödeme arasında bir fark kalırsa bu da kanuni yedek akçeye eklenir.

3. Safi kârdan yirmide bir kanuni yedek akçe ve pay sahiplerine ödenecek % 5 kâr payı çıkartıldıktan sonra bunun dışında kalan ve pay sahipleri ile kâra katılacak diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılan paranın onda biri de yedek akçeye eklenir.

Kanuni yedek akçe, ana sermayenin yarısını geçmediği sürece yalnız ziyanların kapatılmasına ya da işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi sürdürmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya işsizliğin sonuçlarını hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınmasına sarf edilebilir.

Kanuni yedek akçe safi kârdan ayrılmadıkça kâr payı dağıtımı yapılamaz.

Özel kanunlara tabi anonim şirketlerin örneğin bankaların (Bankalar Kanununa tabidir) yedek akçeleri hakkındaki hükümler saklıdır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*